Svetlana Zakharova, in “Manon”, Bolshoi Ballet. By: Natasha Razina.
Carla Körbes, Pacific Northwest Ballet.

 
Marianela Nuñez, Raymonda rehearsal, Royal Ballet. 
makemestfu:

So relatable blog :)
Alina Somova
Leticia domingues  
Vladimir Malakhov

 
Vladislav Lantratov e Svetlana Zakharova by Irina Lepnyova
+